Viễn cảnh phát triển

Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam) được thành lập năm 2004 đến nay đã thông qua sự nổ lực trong suốt 7 năm. Trước mắt đã phát triển và trở thành một trong ba công ty chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng theo phong cách Mỹ tại Việt Nam. Tổng sản lượng mỗi tháng đạt 500 container hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đạt 7,5 triệu USD. Nhằm duy trì kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi hướng đến sự phát triển trong tương lai theo ba mục tiêu: ngắn hạn, trung bình và lâu dài.

Mục tiêu ngắn hạn: ( từ 1-2 năm)

Hoàn thành công việc xây dựng hai chuyền hàng trắng và sáu chuyền sơn, hoàn tất công việc lắp đặt thiết bị máy móc và đào tạo nhân viên.

Mục tiêu trung hạn: (từ 3-4 năm)

mỗi tháng tổng sản lượng đạt 1200 container hàng hóa. Kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt đến 200 triệu USD.

Mục tiêu lâu dài: ( từ 5 năm trở lên )

Hoàn thành kế hoạch chi tiết xây dựng văn hóa công ty "lấy người làm gốc " triết lý này đã được hiểu đầy đủ và sâu sắc bắt nguồn từ trái tim đạo đức của mỗi đồng nghiệp, đã trở thành nguyên tắc trong công việc và trong cuộc sống, để xây dựng một doanh nghiệp Kaiser hạng nhất.

Mở rộng phạm vi chăm sóc đồng nghiệp, đến gia đình và các thành viên trong gia đình, để mỗi một công nhân trong Kaiser cảm nhận được công ty như một gia đình, và hợp tác cùng công ty đấu tranh để niềm vui của chúng ta ngày càng tăng (chẳng hạn như thành lập nhà giữ trẻ, trường học, tổ chức đoàn thăm viếng đến người thân v.v...

Công ty tiếp tục mở rộng mức độ chuyên nghiệp và quy mô sản xuất, để mọi người trong Kaiser cảm thấy tự hào, xây dựng Kaiser trở thành một doanh nghiệp đứng hàng đầu trên toàn cầu về sản xuất mặt hàng gia dụng.

Bạn đang ở đây: Home Liên quan kaiser Tầm nhìn và phát triển